Helägda rörelser

Michael Alphov

Effektiva Metoder AB

Michael-Alphov-Effektiva-Metoder

Michael Alphov är en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom personlig effektivitet, grupputveckling och ledarskap. Verksamheten drivs i bolaget Effektiva Metoder Norden AB.


Effektivitet är verkligen för alla och det syns inte minst på bolagets kunder som är allt från stora internationella koncerner, privata bolag, kommuner till statliga myndigheter. Den gemensamma nämnaren är att alla är oerhört öppna för och intresserade av utveckling för att nå framgång.  

 

Institutet för 

Chefsutveckling AB

Bolagsinformation

Institutet för Chefsutveckling är en av Sveriges mest erfarna och ledande arrangör av kompetenshöjande chefsnätverk och företaget etablerades redan 1993.


Vårt tanke är att med våra nätverk fungera som en plattform för alla deltagares personliga utveckling men även för att hjälpa deltagarna att bygga ett start nätverk då vi tror att relationer alltid kommer vara en viktig hörnsten inom framgångsrikt företagande. 


Om bolaget 


Alphovgruppens övergripande affärsidé är att investera i företag långsiktigt och då gärna verksamheter som sätter människor i centrum på olika sätt.

Kontakt


Enerbacksgatan 38 

431 66 Mölndal 

Sverige

Tel: +46 768 610935 |

Mail: kontakt@alphovgruppen.se

Copyright Alphovgruppen AB